MASHU MACHELA

Data:
2007
Address:
東大阪市
Space:
430㎡/130坪